Kontakt

  KONTAKT

KONTAKT

tel: 534 132 478
e-mail: sklep@egusti.pl
pon-pt w godz. 800-1600
PRZEJDŹ   DO   KONTAKTU       


Regulamin

 


I Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin wraz z wszystkimi odnośnikami (polityka prywatności, polityka cookies, formularze) określają zasady korzystania z serwisu – składania i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów, w sklepie internetowym eGusti.pl. Wszystkie postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ani ograniczać ani wyłączać prawa Klientów (Konsumentów) jakie przysługuje im zgodnie z polskim prawodawstwem. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wykluczają ani nie ograniczają odpowiedzialności sklepu eGusti.pl w stosunku do swoich Klientów.

Sklep internetowy „eGusti.pl” zwany dalej „sklepem internetowym” działający pod adresem internetowym URL www.egusti.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę:

F.H.U American Dream Grzegorz Buras
ul. Centralna 351
32-440 Sułkowice

NIP: 872-222-70-65
REGON: 364531669

II Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, które nie są ustawowo wolnymi od pracy.

Dni kalendarzowe – to każdy następujący po sobie dzień w ciągu roku.

Dostawa – to faktyczna czynność, która polega na dostarczeniu Klientowi towaru określonego w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, któremu powierzono czynność dostawy.

Hasło – to ciąg znaków alfanumerycznych, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w sklepie internetowym do celów zabezpieczenia korzystania z Indywidualnego Konta Klienta.

Indywidualne Konto Klienta – indywidualny panel Klienta w systemie informatycznym sklepu internetowego, utworzony podczas Rejestracji.

Klient – podmiot fizyczny lub prawny, dokonujący zamówień w ramach sklepu internetowego, z którym zawierana jest umowa sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Koszyk – usługa informatyczna udostępniana każdemu Klientowi  w ramach systemu informatycznego sklepu internetowego, która ułatwia i umożliwia dokonywanie zakupów.

Login – ciąg znaków alfanumerycznych, lub adres poczty e-mail, który jest indywidualnym oznaczeniem Klienta, wraz z Hasłem wybranym podczas Rejestracji w sklepie Internetowym.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego eGusti.pl

Rejestracja – oznacza ciąg czynności wykonywanych w systemie informatycznym sklepu internetowego, wymagany do korzystania ze  wszystkich jego funkcjonalności, zmierzający do założenia Indywidualnego Konta Klienta.

Sklep internetowy – system informatyczny służący do oferowania i sprzedaży towarów i usług przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem URL: www.egusti.pl

Sprzedawca – F.H.U American Dream Grzegorz Buras, NIP:8722227065, REGON: 364531669,
tel. 534 132 478.

Towar – produkt przedstawiony i oferowany w sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, które są niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, które umożliwia sprawne przeglądanie stron internetowych oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające wybrane Towary, formę dostawy oraz płatności zmierzające do zawarcia Umowy z wykorzystaniem sklepu internetowego.

 

III Składanie zamówień

1. Sklep internetowy eGusti.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów takich jak: bielizna i odzież. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe po spełnieniu Wymagań technicznych.

3. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień jest konieczna przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży w celu złożenia zamówienia oraz do założenia Indywidualnego konta Klienta w Sklepie internetowym.

4. Zamówienia w sklepie internetowym składane są poprzez:

 •  stronę internetową www.egusti.pl,
 •  wiadomość e-mail na adres sklep@egusti.pl
 •  lub telefonicznie pod numerem 534 132 478 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

​5. Dokonywanie zamówień wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę, z której korzysta Klient. Politykę cookies można znaleźć tutaj.

6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej.

7. Zakupy w sklepie internetowym eGusti.pl może dokonywać każda osoba, która ukończyła 13 lat zgodnie z Kodeksem Cywilnym (K.C Art.11-24).

8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym nie jest konieczna Rejestracja.

9. Sklep internetowy eGusti.pl prosi wszystkich swoich Klientów o podawanie prawidłowych danych kontaktowych w celu sprawnej i poprawnej realizacji Zamówienia.

10. Sklep internetowy eGusti.pl, prosi wszystkich swoich Klientów o nierozpowszechnianie żadnych haseł, które są przez niego używane w ramach sklepu internetowego. W razie nieuprawnionego przejęcia hasła logowania do Indywidualnego Konta Klienta, każdy Klient ma obowiązek powiadomić o tym Sprzedawcę poprzez dostępne środki komunikacji określone w zakładce „Kontakt”.

11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza szereg czynności tj. wybranie Towaru oraz jego cech spośród całego asortymentu do Koszyka, uzupełnienie formularza z danymi osobowymi lub Rejestrację, wybranie formy płatności i dostarczenia towaru oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

12. Umowa sprzedaży jest zawarta w chwili gdy sklep zaakceptuje zamówienie i powiadomi o tym Klienta w formie wiadomości
e-mail o treści „Potwierdzenie zamówienia nr……..”.

13. Zamówienia złożone i potwierdzone w sklepie internetowym do godziny 13 w dni robocze, są realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 13, są przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

 

IV Realizacja zamówień

14. Termin realizacji zamówienia następuje od momentu potwierdzenia zamówienia, do czasu Dostawy towaru do Klienta.

15. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym eGusti.pl trwa od 24 godzin do 21 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia jest uwarunkowany od dostępności towaru w sklepie. Każdorazowo informacja o dostępności towaru w sklepie jest umieszczana na stronie karty produktu w formie przycisku „Sprawdź dostępność”.

16. Czas, w którym następuje dostarczenie zamówienia składa się z sumy czynników takich jak:

 1. czas sprowadzenia towaru do sklepu, (informacja jest podawana na karcie produktu pod nazwą „Sprawdź dostępność”,
 2. czas dostarczenia towaru do Klienta, na podany przez niego adres, poprzez wybraną przez niego formę dostawy (Poczta Polska średnio 2-5 dni roboczych/ Kurier 1-2 dni robocze).

17. W przypadku niedostępności towaru z zamówienia w sklepie internetowym eGusti.pl, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail. Po wystąpieniu takie okoliczności Klient może podjąć decyzję o:

 1. częściowej realizacji zamówienia,
 2. anulowaniu całości zamówienia,
 3. wydłużeniu terminu realizacji zamówienia,
 4. wybór towaru zamiennego.

18. Termin realizacji zamówień składających się z kilku towarów, o różnej dostępności, gdzie Klient wyraził chęć dostawy w jednej przesyłce, jest uwarunkowany od terminu skompletowania przez sklep internetowy eGusti.pl ostatniego produktu danego zamówienia, chyba że Klient lub sklep internetowy postanowi inaczej.

19. W dniu nadania przesyłki do Klienta, jest on o tym informowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

20. Klient może anulować lub modyfikować złożone zamówienie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres sklep@egusti.pl, lub telefonicznie pod numerem 534 132 478.

21. Sklep internetowy eGusti.pl informuje swoich Klientów w czasie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu poprzez wiadomości e-mail, o działaniach takich jak:

 1. złożenie zamówienia,
 2. potwierdzenie złożenia zamówienia,
 3. informacja o opóźnieniach,
 4. informacje płatnościach,
 5. informacje o zwrotach.

 

V Ceny

22. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego eGusti.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są polskiej walucie (PLN).

23. Do cen podanych na stronie sklepu internetowego eGusti.pl doliczane są koszty przesyłki towaru do Klienta, lub koszty usługi zapakuj na prezent, o których każdorazowo Klient jest  informowany podczas składania zamówienia.

24. Ceną wiążącą zarówno dla sklepu internetowego eGusti.pl jak i Klienta jest cena podana w formularzu zamówienia w momencie potwierdzenia transakcji, obok napisu „Razem do zapłaty”.

25. Do każdego zamówienia realizowanego przez sklep internetowy dołączany jest rachunek, w którym są podane wszystkie koszty dotyczące Zamówienia.

26. Sklep internetowy eGusti.pl na życzenie Klienta wystawia faktury VAT.

 

VI Towary

27. Sklep internetowy eGusti.pl sprzedaj produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

28. Na każdy sprzedany produkt, każdorazowo wystawiamy rachunek ze wszystkimi kosztami zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

29. Produkty oferowane w sklepie eGusti.pl mogą posiadać gwarancje producenta.

 

VII Płatności i dostawa

30. W sklepie eGusti.pl, dostępne są poniższe formy płatności:

 1. przelew zwykły,
 2. przelew bankowy,
 3. płatność przy odbiorze (gotówką),
 4. płatności PayU.

31. Dostawa zakupionych towarów w sklepie eGusti.pl odbywa się poprzez Dostawców, którym są: Siódemka, Poczta Polska oraz InPost.

 

VIII Zwroty i wymiany

32. Każdemu Klientowi sklepu internetowego eGusti.pl, który zawarł umowę na odległość, przysługuje zgodnie z Kodeksem Cywilnym 14 dniowy okres odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

33. Dodatkowo sklep internetowy eGusti.pl wydłuża termin zwrotu towaru do 100 dni kalendarzowych od dnia Dostawy.

34. Termin 100 dniowy liczy się od daty Dostarczenia towaru do Klienta. Do zachowania 100 dniowego terminu wystarczy wysłanie formularza zwrotu/wymiany (w formie papierowej lub elektronicznej) przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana jako niezawarta.

35. Zwracany towar należy wysłać na adres:

F.H.U American Dream Grzegorz Buras
ul. Centralna 351,
32-440 Sułkowice

36. Sugerujemy aby Towary odsyłane w ramach odstąpienia od umowy były w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, bez uszkodzeń i zapachów innych niż zastane. Ponadto odsyłane Towary powinny być starannie zapakowane (tak aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu).

37. W przypadku zwrotu Kompletów, Klient zobowiązany jest zwrócić całość towarów składających się na Komplet. Sklep nie uwzględni zwrotu, jeżeli zwracany towar nie będzie kompletny lub uszkodzony.

38. Klient wyrażający chęć zwrotu towaru zobowiązuje się również do zwrotu wszystkich gratisów, które zawierała przesyłka.

39. Dołączenie do przesyłki dowodu zakupu towaru nie jest obowiązkowe ale będzie mile widziane

40. Wymiana towaru w sklepie internetowym eGusti.pl może nastąpić na inny towar bądź ten sam produkt, lecz w innym rozmiarze czy kolorze.

41. W przypadku wymiany w sytuacji, gdy wartość zwracanego produktu będzie wyższa od nowego produktu, sklep zwróci różnicę między cenami poprzez wpłatę na podane przez Klienta konto bankowe. Jeśli wartość zwracanego produktu będzie niższa od nowego produktu, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

42. Koszty ponownej wysyłki wybranego przez Klienta towaru ponosi Sprzedawca.

43. Sklep internetowy eGusti.pl, gwarantuje w przypadku odstąpienia Klienta od umowy lub z powodu braku możliwości realizacji zamówienia przez sklep, zwrot przedpłaconej kwoty na podany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Kwota zawiera koszt towaru i koszt wysyłki. 

44. Koszt zwrotu towaru do sklepu eGusti.pl, ponosi Konsument.

45. Zgodnie z art. 10 ust.3 Ustawy o niektórych prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi wówczas gdy sklep wykonał świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą.

46. Wszystkie informacje dotyczące procedury zwrotu/wymiany towaru w sklepie internetowym zostały szczegółowo przedstawione w zakładce "Wymiany i zwroty"

 

IX Reklamacje

47. Sklep internetowy eGusti.pl, ponosi dwuletnią odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Obowiązuje ona gdy, sprzedany przez niego Towar jest dotknięty wadą, o której Klient nie wiedział w chwili zawarcia umowy. Wada o której mowa zmniejsza wartość Towaru czy tez jego użyteczność, jest nie kompletna lub niezupełna.  Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.

48. Z tytułu niezgodność towaru z umową Klientowi przysługuje prawo: odstąpienie od umowy, usunięcie wady, wymiana na nowy Towar pozbawiony wad (pod warunkiem, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów), obniżenie ceny produktu.

49. Aby skorzystać z reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacji oraz odesłanie reklamowanego towaru wraz uzupełnionym formularzem i potwierdzeniem zakupu na adres sklepu internetowego eGusti.pl:

F.H.U American Dream Grzegorz Buras

ul. Centralna 351

32-440 Sułkowice

50. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty dostarczenia, wadliwego Towaru.

 

X Promocje

51. Akcje promocyjne, rabaty oraz upusty prowadzone przez sklep internetowy eGusti.pl nie łączą się ze sobą.

52. Towary sprzedawane w ramach promocji mają ograniczoną ilość. Realizacji zamówień towarów promocyjnych, jest prowadzona w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

 

XI Dane osobowe Klientów

53. Wszystkie dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie. Jednakże podanie swoich danych osobowych jest konieczne do realizacji Umowy sprzedaży.

54. Wszystkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i chronione w bazie danych sklepu eGusti.pl, zgodnie z prawem polskim: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

55. Zgodnie z polskim prawodawstwem, każdy Użytkownik zamieszczające swoje dane w sklepie eGusti.pl, ma prawo do ich wglądu, aktualizacji bądź ich usunięcia na żądanie. Więcej na temat polityki prywatności można znaleźć na stronie w zakładce „Polityka prywatności” lub bezpośrednio klikając tutaj.

 

XII Postanowienia końcowe

56. Wszystkie nazwy oraz logo sklepu eGusti.pl, logo producentów, znaki produktów są znakami towarowymi sklepu internetowego lub jego licencjodawców.

57. Wszelkie informacje zawarte na stronie eGusti.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego, oraz prawa polskiego.

59. W przypadku zaistnienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca jak i Klient będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy,

Niniejszy regulamin obowiązuję od 01.11.2014 r.

Zmiana regulaminu 25.12.2014 r.: zaktualizowano punkt: 11, 12, 32, 34, 37, 44.